COVID-19 (CORONA) update corona maatregel

RESIDENTIE IUVO

 

Naar aanleiding van de update die het agentschap zorg & gezondheid heeft gestuurd i.v.m. om de maatregelen verdere verspreiding van het corona virus (covid-19) tegen te gaan en om onze bewoners te beschermen, zijn er nieuwe richtlijnen naar assistentiewoningen

Omdat voorzieningen zelf best de afweging kunnen maken wat en wanneer mogelijk is om een bezoek te kunnen brengen aan bewoners wordt deze dan ook in een breder perspectief gezet ,maar wel met de kanttekening dat bezoek eerst de handen ontsmet bij binnenkomst en een degelijk mondneusmasker draagt  en de 1,5 meter te respecteren om te voorkomen dat bewoners worden besmet.

 Het is ook toegestaan om meer dan twee personen per flat toe te laten, maar houdt wel afstand.

Wees alert en gebruik uw gezond verstand nu vooral in deze periode van de corona want het is nog niet gedaan .

Wij zijn nog steeds gevrijwaard van besmettingen en dat willen wij ook zo houden als u deze richtlijnen ook hanteert in onze residentie .

De bewoners mogen weer zelfstandig hun boodschappen doen en wel door het dragen van een mondneusmasker en weer bij binnenkomst hun handen te ontsmetten .

Maar ook naar de kapper of kinesist is toegestaan evenals bezoek aan hun kinderen is ook toegestaan maar wel in dezelfde bubbel

Wees vertrouwd met deze update en laat de moed niet zakken .

Heeft u vragen of opmerkingen vraag het aan ons

Vriendelijke groet het iuvo team 
Concerne: Les mesures Covid-19 (Corona) résidence IUVO ,

À la suite de la mise à jour envoyée par l'agence de la santé pour empêcher la circulation du virus corona (covid-19) et pour protéger nos résidents, de nouvelles directives ont été introduites pour les  résidentces-service .


Étant donné que les établissements eux-mêmes peuvent mieux réfléchir à ce qu'il est possible concernant les visites aux résidents. Cela est donc mis dans une perspective plus large, mais avec la mise en garde que les visiteurs désinfectent d'abord les mains en entrant et portent un masque buccal décent et respectez le mètre 1,5 pour éviter que les résidents ne soient infectés.


Compte tenu de l'espace limité disponible, il n'est pas non plus autorisé à accueillir plus de deux personnes par appartement.


Soyez vigilant et utilisez votre bon sens, surtout maintenant pendant cette période de corona, car ce n'est pas encore fini.


Nous sommes toujours exemptés de l’infection et nous voulons que cela reste ainsi, si vous appliquez également ces directives dans notre résidence.


Les résidents sont autorisés à refaire leurs courses eux même, notamment en portant un masque nasal et en se désinfectant les mains en entrant.


Aussi le coiffeur ou le kinésist peut rentrer maintenant, aussi bien qu'une visite des enfants, en restant la même bulle.


Soyez familier avec cette mise à jour et ne vous découragez pas. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous demander


Cordialement, l'équipe IUVO